Hvis du bare er interessert i å bestille gratis prøvebehandling, kan du bruke kontaktskjemaet under /til høyre.

I vår kognitive terapi mot depresjon er den mest effektive strategien å forandre fastlåste negative oppfatninger av seg selv (mentale selvskjemaer). Det er disse negative oppfatningene som produserer depresjonen.

Vår terapi har sin opprinnelse i den sveitsiske forskeren Piaget. Han snakker om forskjellige stadier i barns kognitive utvikling. I perioder vil barn ha et mer stabilt tankesystem som man i liten grad tilpasser til ny informasjon. (f.eks. min pappa er sterkere enn alle andres pappaer). Med andre ord tilpasser man det ytre til det indre (assimilasjon).Når barn utvider sin kunnskap om verden rundt seg, vil barnet til tider måtte revurdere sine overbevisninger så mye at barnet gjør om et helt tankesystem. Dette kalles å akkomodere (tilpasning av det indre tankesystemet til ny kunnskap om ytre observasjoner). Når barnet har sprengt et overbevisningssystem, vil man søke å danne et nytt og mer stabil mentalt skjema som stemmer med den nye forståelsen av verden rundt seg. Man søker med andre ord å komme i likevekt og tilpasse seg verden rundt seg (At pappa sang karaoke og dreit seg ut foran mine venninner var et mareritt).

Den deprimerte, derimot, er ofte i mindre stand til å tilpasse seg den reelle verden tankemessig. De negative antagelsene om seg selv er fastlåste og man leter etter informasjon som bekrefter dem, mens positiv informasjon som ikke passer, vil man forkaste. Derfor integrerer man ikke alternativ positiv informasjon som går på tvers av det negative man allerede vet, med andre ord det foregår ingen akkomodasjon (tilpasning av mentale skjemaer til ytre informasjon), men kun assimilasjon(man velger kun informasjon som bekrefter depresjonsskjemaene). En som er fastlåst i antagelsen om at "ingen liker meg", vil kun ta til seg informasjon som passer med denne antagelsen, men informasjon som tyder på det motsatte, vil han overse. Uten behandling vil personen derfor grave seg mer om mer ned i depresjonen. Denne prosessen likner mye på hvordan man utvikler ekstreme holdninger. Det spesielle her er at "ekstremismen" utvikles som ekstreme negative holdninger om seg selv.

Vår terapi går derfor ut på å "sprenge" disse negative antagelsene om seg selv ved å kjøre en mental rettssak som likner prinsippene i vanlige rettssaker, med aktorat, forsvarer, og dommer. Dommeren er i virkeligheten klienten selv, som blir tvunget til å forholde seg til prosedyrene til aktor og forsvarer. Han blir også tvunget til å forholde seg til nye motbeviser mot negative antagelser om seg selv gjennom å forandre atferd.

Ønsker du å vite mer om vår behandling, bør du bestille en gratiskonsultasjon på skjemaet under/til høyre. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. Og det koster deg ingenting.

Behandling av depresjon 2

Eller les om effektstudie av vår depresjonsterapi  

Den kognitive modell for depresjon

Prøv gratis kognitiv terapi for angst og depresjon 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Kontakt oss for 90 minutts gratis kognitiv terapi
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre, med mindre det gjelder barn under 16 år.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding


Innhold ©2016 Global University. Webdesign ©2016-18 Web Norge