Hvis du bare er interessert i å bestille gratis prøvebehandling, kan du bruke kontaktskjemaet under/ til høyre.

Sterk sosial angst oppleves ubehagelig. Hvilke sosiale situasjoner som gir angst kan varierer fra person til person. Siden personer med sosial angst tar kroppslige symptomer som bevis på at det verste har skjedd, blir det å utsette de for sosiale situasjoner bare et nytt bevis på at de ikke takler situasjonen. Dette er grunnen til at eksponering for sosiale situasjoner uten andre terapimetoder sjelden hjelper. Man stoler mer på sine egne sanser enn verbale forsikringer fra andre, og holder ofte fast ved sin indre orienterte informasjon.  For eksempel vil man tro at andre ser den samme angsten som man selv føler (de ser meg som en skjelvende og usikker person). Terapeutisk blir det derfor viktig å bevise at det man føler er ikke det samme som andre legger merke til (bryte emosjonell ressonering).

Men som i panikkangst blir utfordringen å få deg til å akseptere angsten som man prøver å bli kvitt, noe som høres paradoksalt ut, men det er hovednøkkelen i terapien. Vi kartlegger sosiale angstsituasjoner som gir angst på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er minst angst og 10 er mest. Ved å oppsøke situasjoner som gir 1 angst er det lettere å akseptere angsten enn situasjoner som gir 10 angst. Da framprovoserer vi angsten kontrollert og unngår dermed angst for angsten(metaangst). Hvis vi tenker oss dette som en pyramide, er ideen at vi eksponerer angsten til 1 blir 0. Når vi skal gå til 2 angst er ikke den lenger 2, men 1. Slik kollapser pyramiden, helt til 10 er 0. Men i de tilfellene hvor laveste angstnivå er på 6, er det vanskelig å komme uten medisinering, fordi laveste angst oppleves for høy til å kunne akseptere den. Ved å eksponere uten medisin vil vi da bare øke fobien istedet for å minske den, fordi hver ny eksponering gir mer angst for angsten. 

I tillegg bruker vi noe som heter utoverfokus eller distraksjon for å distrahere hjernen vekk fra fokuset på angsten. Ideen er at jo mer vi får hjernen til å bli oppmerksom på andre ting enn angsten og symptomene, jo mindre metal kapasitet har hjernen til å prosessere angsten. Alt dette gir tilsammen en effektiv behandling.  

Ved at du gjør liknende oppgaver mellom konsultasjonene, vil behandlingsforløpet på sosial angst ofte begrense seg til 7 - 9 ganger. Dersom du har andre psykiske lidelser i tillegg, blir behandlingsløpet noe lenger. 

(Bestill gratisavtale for å prøve terapien på sosial angst på skjemaet under)

For å få deg med sosial fobi ut av repeterende erfaringer av å dumme seg ut, må vi endre dine tryggingsstrategiene. Dette gjøres ved å:

  1. kartlegge dine automatiske negative tanker (NAT) og forestillingsbilder som melder seg før og i den aktuelle situasjonen (Hva er det verste som kan skje?). Videre må du
  2. sammen finne ut hvordan angsten viste seg (Hvordan merket du uroen?) og hvilke tryggingsstrategier du bruker (Hva gjør du for å begrense frykten?)
  3. til sist identifisere hvordan du i egen øyne framtrer for andre i sitt selvfokus (Hvordan føler du at du ser ut? Har du et bilde av hvordan du ser ut?).

  

Les mer

Eller les om effektstudier av vår terapi mot sosial angst

Men den beste måten å skaffe kunnskap om vår behandling, er å bestille en gratiskonsultasjon på skjemaet under /til høyre. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. Og det koster deg ingenting.  Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Kontakt oss for 90 minutts gratis kognitiv terapi
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre, med mindre det gjelder barn under 16 år.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding


Innhold ©2016 Global University. Webdesign ©2016-18 Web Norge