Hvis du bare er interessert i å bestille gratis prøvebehandling, kan du bruke kontaktskjemaet under/ til høyre.

Panikkangst oppleves for mange som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Vår erfaring er at ved å kombinere indre og ytre eksponering (se under) med en egen utviklet metodikk for å akseptere anfallene, vil anfallene først bli mindre hyppige og så forsvinne helt. Utfordringen blir å få deg til å akseptere anfallene som du ønsker å bli kvitt, noe som høres paradoksalt ut, men det er i utgangspunktet nøkkelen i terapien. Du skal altså lære å framprovosere anfallene kontrollert og bruke terapimetodene mens anfallet pågår, og så få ny erfaring av hvordan terapimetoden fungerer. Ved at du gjør liknende oppgaver mellom sesjonene i kombinasjon med annen metodikk, vil behandlingsforløpet på panikkangst ofte begrense seg til 4 - 5 ganger. Men noen ganger vil mennesker med panikkangst ha andre psykiske tilstander som depresjon, generalisert angst (GAD), tvangstlidelse (OCD) i tillegg. Det kan også være slik at tvangslidelser med sykdomstanker kan produsere panikkangst og da er det hensiktsmessig å behandle tvangslidelsen først eller parallelt. I slike tilfeller blir selvsagt behandlingen noe lenger.

Vi begynner behandlingen av panikklidelse med å fortelle om angstens fysiologi, i forhold til hva som skjer og hvorfor det skjer. Ved å få deg til å se at å unngå alle situasjonene man frykter, vil du etterhvert bli så låst at det går ut over livskvaliteten. Ved å fortelle om at angst i mange tilfeller er naturlig og hvordan angsten først øker for så å gå ned igjen når man går inn i situasjonen man frykter (eksponeringskurven). Vi viser at ved å unngå situasjonen vil angsten aldri få sjanse til å gå ned igjen og det vil på lang sikt være en dårlig ide.  

Mange terapeuter synes denne lidelsen er utfordrende fordi de ikke finner identifiserbare stimuli. Derfor får man heller ikke brukt eksponeringsterapi eller desensitivering. Vi bruker derfor indre og ytre eksponering (se under).

Indre eksponering kan for eksempel være å motbevise at hjertebank er dødlig ved å få klienten til å få opp hjertebank ved å løpe opp en bakke eller sykle på en ergometersykkel. Ved at du får erfaringer om at hjertebank ikke er dødlig, vil du kunne erstatte dødsantagelsen med alternative tanker. Personer med panikklidelser tolker kroppens signaler med katastrofetanker. Man feiltolker kroppslige signaler på angst som en begynnende katastrofe. Ved å trene deg til å refortolke disse signalene som noe annet en begynnende katastrofer, demper du angsten for angsten. Denne metoden har vist seg å være veldig effektiv. Studier har vist at denne formen for behandling fører til at 75 – 90 % blir uten panikkanfall etter 24 måneder. I vår terapi går dette ofte mye raskere fordi vi kombinerer denne metoden med andre metoder. Les mer om effektstudier av vår egen terapi mot angst.

 

Ytre eksponering er å eksponere deg for en ytre trussel, som kan være å handle på et kjøpesenter med mange mennesker. Dette er særlig aktuelt for pannikklidelser som er kombinert med agorafobi.

De fleste som har fullført vår behandling av panikkanfall opplever at de ikke lenger plages av anfall etter behandling. Ønsker du å vite mer om vår behandling, bør du bestille en gratiskonsultasjon på skjemaet under/ til høyre. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. Og det koster deg ingenting.  

Eller les om effektstudier av vår angstterapi


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Kontakt oss for 90 minutts gratis kognitiv terapi
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre, med mindre det gjelder barn under 16 år.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding


Innhold ©2016 Global University. Webdesign ©2016-18 Web Norge